.
کمپانی فراری یکی از کمپانی‌هایی است که اخیرا به جریان فناوری نوین پیوسته و شرا…

. کمپانی فراری یکی از کمپانی‌هایی است که اخیرا به جریان فناوری نوین پیوسته و شرا…

. کمپانی فراری یکی از کمپانی‌هایی است که اخیرا به جریان فناوری نوین پیوسته و شراکت خود را با شرکت ولاس نتورک (Velas Network) اعلام کرده است. گفتنی است این شرکت به دلیل ایجاد NFT شناخته شده و یک قرارداد همکاری چند ساله با فراری امضا کرده است. . کمپانی فراری از این...