.
لارنس وونگ، وزیر دارایی سنگاپور در آخرین بیانیه خود آورده است که قوانین مالیات…

. لارنس وونگ، وزیر دارایی سنگاپور در آخرین بیانیه خود آورده است که قوانین مالیات…

. لارنس وونگ، وزیر دارایی سنگاپور در آخرین بیانیه خود آورده است که قوانین مالیاتی بر درآمد حاصل از معاملات NFT نیز اِعمال خواهد شد. بر اساس آخرین گزارش روزنامه بیزینس تایمز، وزیر دارایی سنگاپور در سخنرانی خود اعلام کرد که قوانین مالیات بر درآمد، روی درآمد حاصل از...