:
کپشن را مطالعه کنید
اين شناخت بازار كه در ويديو ها مطرح كردم يعني دونستن اصطلا…

: کپشن را مطالعه کنید اين شناخت بازار كه در ويديو ها مطرح كردم يعني دونستن اصطلا…

: 🔰👇کپشن را مطالعه کنید👇🔰 اين شناخت بازار كه در ويديو ها مطرح كردم يعني دونستن اصطلاحات ، اطلاعات و نحوه برخورد با اونها . حضور در بازارهاي مالي صرفا فقط خريد و فروش در اونها نيست . اين كار رو هر كسي ميتونه انجام بده ولي فرق معامله گرها رو سطح آگاهي اونها و نحوه...