.
رایان ویات از یوتیوب گیمینگ جدا شده و در حال حاضر به‌عنوان مدیرعامل استودیو پا…

. رایان ویات از یوتیوب گیمینگ جدا شده و در حال حاضر به‌عنوان مدیرعامل استودیو پا…

. رایان ویات از یوتیوب گیمینگ جدا شده و در حال حاضر به‌عنوان مدیرعامل استودیو پالیگان مشغول به کار است و فضای کاری جدیدی را تجربه می‌کند. وی تا امروز مدیرعامل یوتیوب گیمینگ بود و با اعلام استعفا و ملحق شدن به استودیو پالیگان، خود را یک قدم به فضاهای متاورسی و...