.
 جلنا مک ویلیامز رئیس FDIC (بیمه فدرال) در مصاحبه با رویترز بیان کرده است:
.
و…

. جلنا مک ویلیامز رئیس FDIC (بیمه فدرال) در مصاحبه با رویترز بیان کرده است: . و…

. جلنا مک ویلیامز رئیس FDIC (بیمه فدرال) در مصاحبه با رویترز بیان کرده است: . وقت آن رسیده است که به بانک اجازه ورود به بازار رمز‌ارزها داده شود. . بانک‌ها باید مجوز نگهداری رمز‌ارزها را داشته باشند، برای خودشان و هم برای مشتریان خود، ورود بانک‌ها به صنعت رمز‌ارزها نه...