.
در سال ۲۰۲۱ اثر هنری و NFT مایک وینکلمن به نام ۵ هزار روز نخست برای فروش به مز…

. در سال ۲۰۲۱ اثر هنری و NFT مایک وینکلمن به نام ۵ هزار روز نخست برای فروش به مز…

. در سال ۲۰۲۱ اثر هنری و NFT مایک وینکلمن به نام ۵ هزار روز نخست برای فروش به مزایده گذاشته شد و نظر بسیاری از افراد را به خود جذب کرد. اما این خبر زمانی همه‌گیر شد که در تاریخ ۱۱ مارس ۲۰۲۱ قیمت فروش آن (۶۹.۳ میلیون دلار) اعلام شد. این خبر مارکت آثار هنری سنتی را به...