: 
دونستن اصطلاحات و تشخيص اتفاقات در نمودارها و قيمت سهام يا هر دارايي در بازار…

: دونستن اصطلاحات و تشخيص اتفاقات در نمودارها و قيمت سهام يا هر دارايي در بازار…

: دونستن اصطلاحات و تشخيص اتفاقات در نمودارها و قيمت سهام يا هر دارايي در بازارهاي مالي به ما در تصميم گيري ها بسيار كمك خواهد كرد. در اين پست با اصطلاح گپ آشنا خواهيم شد . بعد از اتفاقاتي كه باعث به وجود آمدن گپ ميشوند بهتر است براي انجام معاملات بيشتر دقت كنيم ....
:

توجه داشته باشید افراد یا کانال‌ها در فضاي مجازي بورسی يا هر بازار مالي ديگر …

: توجه داشته باشید افراد یا کانال‌ها در فضاي مجازي بورسی يا هر بازار مالي ديگر …

: توجه داشته باشید افراد یا کانال‌ها در فضاي مجازي بورسی يا هر بازار مالي ديگر مثل ارزهاي ديجيتال و فاركس که ادعا دارند سیگنال‌های سودآور روزانه یا هفتگی یا ماهانه دارند اكثراً (بيش از ٩٠٪؜ ) انگیزه‌ای غیر از خالی کردن جیب شما و پر کردن جیب خودشان ندارند. پس هیچ...