:

هر وقت آدم ميخواد يه كار جديدي انجام بده با يكسري تعاريف در حوزه رشته پيش رو …

: هر وقت آدم ميخواد يه كار جديدي انجام بده با يكسري تعاريف در حوزه رشته پيش رو …

: هر وقت آدم ميخواد يه كار جديدي انجام بده با يكسري تعاريف در حوزه رشته پيش رو مواجه ميشه . گاهي ندونستن اين اصطلاحات و درك نكردن اونها ميتونه ابهام و ترس رو به دل شخص راه بده . ولي هر چي بيشتر بگذره و اطلاعات بالاتر بره كم كم اطمينان به دل بر ميگرده و در نهايت مسائلي...
:
براي كار كردن در هر جايي يكسري كليات نيازه كه آدم بلد باشه. و بعد يكسري تكنيك …

: براي كار كردن در هر جايي يكسري كليات نيازه كه آدم بلد باشه. و بعد يكسري تكنيك …

: براي كار كردن در هر جايي يكسري كليات نيازه كه آدم بلد باشه🤨. و بعد يكسري تكنيك براي اينكه بتونه خودشو متمايز از بقيه كنه🥸. بازارهاي مالي هم از اين قصيه پيروي ميكنن.🙂 شما براي فعاليت در هر بازاري بايد يك روش تحليلي كه عموما تكنيكال يا فاندامنتال هست رو بايد بدونيد كه...