:

 تریل از واژه لاتین Trail به معنای گستردن، با خود کشیدن و… گرفته شده است.
د…

: تریل از واژه لاتین Trail به معنای گستردن، با خود کشیدن و… گرفته شده است. د…

: ✅ تریل از واژه لاتین Trail به معنای گستردن، با خود کشیدن و… گرفته شده است. درواقع زمانی‌که از تریلینگ سخن به میان می آید بدین معناست که قصد داریم سود خود را گسترده تر کنیم. قصد داریم این مطلب را به زبان کاملا ساده توضیح دهیم‌ تا همگان متوجه شوند. ◽️معمولا در...