شرکت‌های نفتی و اتحادیه بر سر قرارداد کارگران پالایشگاه‌های آمریکا به توافق رسیدند

شرکت‌های نفتی و اتحادیه بر سر قرارداد کارگران پالایشگاه‌های آمریکا به توافق رسیدند

زمان خبر:3 ثانیه قبلبه گفته Marathon Petroleum (NYSE:MPC) و اتحادیه، شرکت‌های نفتی به رهبری این شرکت و United Steelworkers (USW) روز جمعه با یک قرارداد ملی جدید برای 30000 کارگر آمریکایی در پالایشگاه‌ها، کارخانه‌های شیمیایی و خطوط لوله موافقت کردند.به گفته سه منبع...