استارتاپ شهرسازی پراکسیس 15 میلیون دلار برای سرمایه سری A را تضمین می کند

استارتاپ شهرسازی پراکسیس 15 میلیون دلار برای سرمایه سری A را تضمین می کند

زمان خبر:3 ثانیه قبلاستارت‌آپ شهرسازی Praxis با حمایت پیتر تیل(Peter Thiel)، 15 میلیون دلار سرمایه در سری A از شرکت‌های مخاطره‌آمیز مختلف رمزارزی به رهبری پارادایم کپیتال(Paradigm Capital)، پژوهش آلامدا سام بنکمن فرید و Three Arrows Capital جذب کرده است.درایدن...