.
درجایی که سالانه چند صد نفر از هم‌وطنان ما در تصادفات جاده‌ای دچار آسیب‌های جد…

. درجایی که سالانه چند صد نفر از هم‌وطنان ما در تصادفات جاده‌ای دچار آسیب‌های جد…

. درجایی که سالانه چند صد نفر از هم‌وطنان ما در تصادفات جاده‌ای دچار آسیب‌های جدی می‌شوند و در مواردی جان خودشان را از دست می‌دهند، غلامحسین رضوانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مصاحبه با خبرگزاری‌های داخلی عنوان می‌کند که بایستی متناسب با کیفیتی پایین خودروها...