.
بای‌بیت به‌عنوان سومین صرافی پربازدید ارزهای دیجیتال قصد دارد در فناوری جدید س…

. بای‌بیت به‌عنوان سومین صرافی پربازدید ارزهای دیجیتال قصد دارد در فناوری جدید س…

. بای‌بیت به‌عنوان سومین صرافی پربازدید ارزهای دیجیتال قصد دارد در فناوری جدید سرمایه‌گذاری کند و تغییرات چشمگیری را در سیستم غیرمتمرکز به وجود بیاورد. ایگنیوس ترنوس، مدیر بخش ارتباطات بای‌بیت، در گفتگوی خود در اجلاس جهانی بلاک‌چین دبی ۲۰۲۲، گفته است که آینده از آنِ...