.
کره جنوبی از تمامی پرسنل ترالبز بازجویی می‌کند تا اطلاعات دقیقی در مورد چراییِ…

. کره جنوبی از تمامی پرسنل ترالبز بازجویی می‌کند تا اطلاعات دقیقی در مورد چراییِ…

. کره جنوبی از تمامی پرسنل ترالبز بازجویی می‌کند تا اطلاعات دقیقی در مورد چراییِ فروپاشی و دلیل ایجاد پروژه جدید به دست آورد. گزارش‌ها نشان می‌دهد باوجودی که در مورد عدم راه‌اندازی توکن جدید به دوکووان هشدار داده شده بود، او این ارز را راه‌اندازی کرده است. . یکی از...