وقتی بدون هدف توی بازارهای مالی پرسه میزنی و بدون هیچ استراتژی معامله میکنی ،یکد…

وقتی بدون هدف توی بازارهای مالی پرسه میزنی و بدون هیچ استراتژی معامله میکنی ،یکد…

وقتی بدون هدف توی بازارهای مالی پرسه میزنی و بدون هیچ استراتژی معامله میکنی ،یکدفعه به خودت میای و می بینی که سرمایتو از دست دادی. اگر معامله گر و تریدر هستی حتما برای سهم یا رمزارزی که میخری تارگت مشخص کن و با رسیدن به آن یا از معامله خارج شو و یا حد ضررت را تریل کن...