ورود دوج کوین به جمع پنج رمزارز پرسود بازار در 24 ساعت گذشته

ورود دوج کوین به جمع پنج رمزارز پرسود بازار در 24 ساعت گذشته

زمان خبر:3 دقیقه قبلدوج کوین ، بزرگترین میم کوین بازار ، به دنبال افزایش قیمت شیبا اینو(SHIB) ، به جمع پنج رمزارز پرسود بازار پیوسته است.شکستی که همه منتظر آن بودندهمانطور که بارها در گزارشات پیشین رسانه Utoday ذکر شده بود ، هر دو رمزارز ،شیبا اینو و دوج‌کوین در...