.
دو باشگاه محبوب پایتخت یعنی پرسپولیس و استقلال به‌زودی در بازار پایه فرابورس د…

. دو باشگاه محبوب پایتخت یعنی پرسپولیس و استقلال به‌زودی در بازار پایه فرابورس د…

. دو باشگاه محبوب پایتخت یعنی پرسپولیس و استقلال به‌زودی در بازار پایه فرابورس درج خواهند شد. بر اساس صورت‌های مالی این دو باشگاه، استقلال ۶ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان و پرسپولیس ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از کمک‌های مردمی در سال ۱۴۰۰ کسب درآمد داشته‌اند. زیان...