برزیلی ها به عنوان بزرگترین حامی السالوادور، درباره رسمی شدن بیت‌کوین همه پرسی ب…

برزیلی ها به عنوان بزرگترین حامی السالوادور، درباره رسمی شدن بیت‌کوین همه پرسی ب…

برزیلی ها به عنوان بزرگترین حامی السالوادور، درباره رسمی شدن بیت‌کوین همه پرسی برگزار کرده‌اند. . به نظر می‌رسد تجربه‌ی السالوادور می‌تواند به عنوان الگویی مناسب در مورد ادغام رمز‌ارزها و اقتصاد و بهبود وضع معیشت مردم برای کشورهای آمریکای لاتین قرار بگیرد. . آیا...