.
رئیس اداره بازاریابی پست‌بانک امروز از توکن ریال رونمایی کرده است. حمید قیطاسو…

. رئیس اداره بازاریابی پست‌بانک امروز از توکن ریال رونمایی کرده است. حمید قیطاسو…

. رئیس اداره بازاریابی پست‌بانک امروز از توکن ریال رونمایی کرده است. حمید قیطاسوند این ارز را ابزار واسط همچون ارزهای دیجیتال دانسته و گفته است این توکن با هدف استفاده از فناوری بلاک‌چین و همچنین توسعه خرید بر بستر کیف‌پول ققنوس راه‌اندازی شده است. . او در ادامه آورده...