.
عبارت کلیدی همان کلماتی است که به‌صورت تصادفی انتخاب می‌شوند و به‌عنوان لایه ا…

. عبارت کلیدی همان کلماتی است که به‌صورت تصادفی انتخاب می‌شوند و به‌عنوان لایه ا…

. عبارت کلیدی همان کلماتی است که به‌صورت تصادفی انتخاب می‌شوند و به‌عنوان لایه اولیه امنیتی برای والت‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرند. حالا یکی از متخصصان حوزه فناوری اطلاعات، به‌صورت اتفاقی متوجه شده است که بعد از یک‌بار واردکردن عبارت در گوشی هوشمند، ترکیب کلمات در بخش...