.
 این پست جایزه داره 
.
سلام، اول اینکه بهتون افتخار می‌کنیم و پشتمون به شما گر…

. این پست جایزه داره . سلام، اول اینکه بهتون افتخار می‌کنیم و پشتمون به شما گر…

. 🎁 این پست جایزه داره 🎁 . سلام، اول اینکه بهتون افتخار می‌کنیم و پشتمون به شما گرمه و نگاهمون به آینده‌ای که با هم می‌سازیم🚀 . از شما ممنونیم که تو زمان کوتاهی انقدر به ما لطف داشتید که امروز ۲۰۰٫۰۰۰ نفر مخاطب داریم، یعنی دوتا ورزشگاه آزادی😎 . از بین همراه‌هایی که...