.
کارمندان سابق Terra ادعا می‌کنند که دو کوان، مدیرعامل ترالبز، در پشت‌پرده استی…

. کارمندان سابق Terra ادعا می‌کنند که دو کوان، مدیرعامل ترالبز، در پشت‌پرده استی…

. کارمندان سابق Terra ادعا می‌کنند که دو کوان، مدیرعامل ترالبز، در پشت‌پرده استیبل‌کوین شکست‌خورده Basis Cash نقش کلیدی داشته است. تحقیقات نشان می‌دهد دو کوان یکی از بنیان‌گذاران استیبل‌کوین شکست‌خورده Basis Cash بوده است که بعد از مدتی رشد، نتوانست به همسان‌سازی قیمت...