پشنهاد بنیانگذار پروتکل Fei پس از هک به وجود آمده

پشنهاد بنیانگذار پروتکل Fei پس از هک به وجود آمده

زمان خبر:22 ثانیه قبلحمله ای در آوریل 2022(فروردین 1401)، که نزدیک به 80 میلیون دلار از استخرهای مختلف رری فیوز(Rari Fuse) سرقت کرد، به پلتفرم مالی غیرمتمرکز پروتکل فی(Fei) نیاز داشت تا راه حلی ارائه دهد که آسیب به اکوسیستم را به حداقل برساند. آخرین پیشنهاد Fei Labs،...