پهنه منظم دونده در ساختارهای پرشتاب صعودی یا نزولی ظاهر می‌شود و معمولا به خاطر …

پهنه منظم دونده در ساختارهای پرشتاب صعودی یا نزولی ظاهر می‌شود و معمولا به خاطر …

پهنه منظم دونده در ساختارهای پرشتاب صعودی یا نزولی ظاهر می‌شود و معمولا به خاطر کوتاه شدن موج آخر اصلاح، حرکت پرشتاب خواهد داشت… این الگو یکی از متداول ترین الگوها در تایم فریم های مختلف است‌‌… instagram.com/persiablockchain instagram.com/persiablockchain...