چالش جدید تسلا: شکایت سیاه پوستان به خاطر آزار و اذیت نژادی در این کارخانه!

چالش جدید تسلا: شکایت سیاه پوستان به خاطر آزار و اذیت نژادی در این کارخانه!

زمان خبر:2 ثانیه قبل پانزده کارمند سیاه پوست سابق و فعلی تسلا (NASDAQ:TSLA) روز پنجشنبه با طرح شکایتی علیه این غول خودروهای برقی مدعی شدند که در محل کار مورد آزار و اذیت نژادی قرار گرفته اند. طبق دادخواستی که در دادگاه ایالتی کالیفرنیا مطرح شده است، این کارگران گفته...