.
بنا بر اخبار منتشرشده، بعضی از شناخته‌شده‌ترین افراد و سرمایه‌گذاران حوزه صندو…

. بنا بر اخبار منتشرشده، بعضی از شناخته‌شده‌ترین افراد و سرمایه‌گذاران حوزه صندو…

. بنا بر اخبار منتشرشده، بعضی از شناخته‌شده‌ترین افراد و سرمایه‌گذاران حوزه صندوق پوشش ریسک در حال سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال هستند. دراین‌بین نام افرادی مانند آلن هاوارد، از بنیان‌گذاران کمپانی مدیریت سرمایه Brevan Howard و پائول تئودور جونز، مدیر میلیاردر یک...