.
استخر ماینینگ پولین، روز ۵ می در بلاک شماره ۷۳۵۰۰۰، پاداش استخراج ۱۰۵ هزارمین …

. استخر ماینینگ پولین، روز ۵ می در بلاک شماره ۷۳۵۰۰۰، پاداش استخراج ۱۰۵ هزارمین …

. استخر ماینینگ پولین، روز ۵ می در بلاک شماره ۷۳۵۰۰۰، پاداش استخراج ۱۰۵ هزارمین بلاک پس از آخرین هاوینگ را به دست آورد. . این بلاک میانه چرخه هاوینگ را نشان می‌دهد و تخمین زده می‌شود هاوینگ بعدی حوالی ۲۷ آوریل ۲۰۲۴ اتفاق بیفتد. گفتنی است رویداد میانه هاوینگ در حالی...