.
بنابر گزارش‌های روز چهارشنبه، گمانه‌زنی‌ها در مورد افزایش نرخ بهره بانک مرکزی …

. بنابر گزارش‌های روز چهارشنبه، گمانه‌زنی‌ها در مورد افزایش نرخ بهره بانک مرکزی …

. بنابر گزارش‌های روز چهارشنبه، گمانه‌زنی‌ها در مورد افزایش نرخ بهره بانک مرکزی بریتانیا بیشتر شده است. جالب است بدانید که قیمت مصرف‌کننده در ماه اکتبر ۴.۲ درصد افزایش داشت و این درحالی است که بانک مرکزی انگلیس و اقتصاددان‌های رویترز این افزایش را ۳.۹ درصد برآورد کرده...