.
پیتر تیل میلیاردر معروف و هم‌بنیان گذار پی‌پال اعلام کرد: بیت‌کوین صادق ترین ب…

. پیتر تیل میلیاردر معروف و هم‌بنیان گذار پی‌پال اعلام کرد: بیت‌کوین صادق ترین ب…

. پیتر تیل میلیاردر معروف و هم‌بنیان گذار پی‌پال اعلام کرد: بیت‌کوین صادق ترین بازار است! . وی افزود: عبور بیت‌کوین از ۶۰ هزار دلار یک نشانه بسیار امیدوار کننده است. . تیل همچنین بازار صعودی بیت کوین را به «قناری در معدن ذغال‌سنگ» تشبیه کرد. رسم همراه داشتن قناری در...