.
پیتر تیل میلیاردری که  به خاطر از دست دادن فرصت خرید بیت‌کوین در قیمت پایین پش…

. پیتر تیل میلیاردری که به خاطر از دست دادن فرصت خرید بیت‌کوین در قیمت پایین پش…

. پیتر تیل میلیاردری که به خاطر از دست دادن فرصت خرید بیت‌کوین در قیمت پایین پشیمان است بیان کرده است: . قیمت بی‌سابقه بیت‌کوین نشان می‌دهد که تورم گذرا نیست. . با این حال، بنیانگذار میلیاردر PayPal، معتقد است که بیت‌کوین در سطح فعلی مناسب خرید نیست. . ماه گذشته، تیل...