.
پاسخ را کامنت کنید.
.
#پیتزا_بیتکوین #پیتزابیتکوین #بیتکوین #بلاکچین #پیتزابیت…

. پاسخ را کامنت کنید. . #پیتزا_بیتکوین #پیتزابیتکوین #بیتکوین #بلاکچین #پیتزابیت…

. پاسخ را کامنت کنید. . #پیتزا_بیتکوین #پیتزابیتکوین #بیتکوین #بلاکچین #پیتزابیتکوینی #بلاکچینی #رمزارزپیتزا . پاسخ: یک برنامه نویس به نام Laszlo Hanyecz، به یکی از کاربران فروم(انجمن مجازی) ۱۰.۰۰۰ بیت‌کوین برای دو پیتزای پاپا جان پرداخت کرد. ۲۲ مه که اکنون به عنوان...