ناشر کتاب درسی، پیرسون، قصد استفاده از NFT ها را دارد

ناشر کتاب درسی، پیرسون، قصد استفاده از NFT ها را دارد

زمان خبر:2 ثانیه قبلناشر کتاب‌های درسی پیرسون(Pearson) برنامه‌های خود را برای استفاده از توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) برای پیگیری فروش کتاب‌های درسی دیجیتال و به‌طور موثر در خصوص کاهش بازار ثانویه کتاب‌های درسی دیجیتال خود فاش کرده است.بر اساس گزارش بلومبرگ در اول...