.
رئیس‌جمهور السالوادور در حساب توییتر خود پیش‌بینی‌هایی در مورد بیت‌کوین سال ۲۰…

. رئیس‌جمهور السالوادور در حساب توییتر خود پیش‌بینی‌هایی در مورد بیت‌کوین سال ۲۰…

. رئیس‌جمهور السالوادور در حساب توییتر خود پیش‌بینی‌هایی در مورد بیت‌کوین سال ۲۰۲۲ منتشر کرد و نظرات جسورانه‌ای ارائه داد. . مهم‌ترین پیش‌بینی او این بود که دو کشور دیگر هم بیت‌کوین را به‌عنوان ارز قانونی قبول خواهند کرد. گفتنی است السالوادور اولین کشوری بود که در ۷...