شما وقتی پای چارت هستید چهه حسی دارید ؟…

شما وقتی پای چارت هستید چهه حسی دارید ؟…

شما وقتی پای چارت هستید چهه حسی دارید ؟🤔🤔🤔😂   تعداد بازدید: 70 پست های مرتبط: معرفی کتاب بخواهید تا به شما داده شود ریزش رمزارزها را جدی بگیرید،حتما گذشته چارت ها را نگاه کنید. اینها داده های تکنی… این پست را برای خودت ذخیره کن تا وقتی پای چارت میشینی راحت...