افزایش سهام چوی – آکادمی پرشیا بلاکچین

افزایش سهام چوی – آکادمی پرشیا بلاکچین

زمان خبر:3 ثانیه قبلسهام شرکت تدارکات حیوانات خانگی تجارت الکترونیک چوی (NYSE:CHWY) صبح دوشنبه بیش از 4 درصد افزایش یافت. این افزایش به دنبال ارتقاء توسط تحلیلگران Needham & Company بود.Needham دیدگاه خود را نسبت به سهام از “نگهداری” به “خرید” افزایش داد و یک هدف...