.
به گفته رستم ژیگانشین، نماینده تجاری روسیه در ایران، حجم مبادلات دو طرف در سال…

. به گفته رستم ژیگانشین، نماینده تجاری روسیه در ایران، حجم مبادلات دو طرف در سال…

. به گفته رستم ژیگانشین، نماینده تجاری روسیه در ایران، حجم مبادلات دو طرف در سال ۲۰۲۱ میلادی به ۴ میلیارد دلار رسید.او در مصاحبه با خبرگزاری روسی تاس این رقم را بی‌سابقه توصیف کرده و گفته است که مبادلات دو طرف هرگز به چنینی رقمی بالغ نشده بود هرچند هنوز ظرفیت بیشتری...