‌
ویتالیک بوترین، یکی از بنیان‌گذاران اتریوم، در مورد آربیتروم دیسکورد اظهارنظر …

‌ ویتالیک بوترین، یکی از بنیان‌گذاران اتریوم، در مورد آربیتروم دیسکورد اظهارنظر …

‌ ویتالیک بوترین، یکی از بنیان‌گذاران اتریوم، در مورد آربیتروم دیسکورد اظهارنظر کرد و به دارندگان این پروژه و برای پذیرفته شدن به‌عنوان یک روش برداشت توسط بایننس تبریک گفت. . بر اساس اخبار منتشرشده، اگر در آربیتروم سپرده‌ای دارید، به‌جای ارسال آن به لایه بیس و سپس به...