تحلیل تکنیکال اینترنت کامپیوتر(ICP)؛ چهارشنبه 15 دی

تحلیل تکنیکال اینترنت کامپیوتر(ICP)؛ چهارشنبه 15 دی

زمان خبر:2 دقیقه قبلروند کلی رمزارز اینترنت کامپیوتر(ICP) همچنان نزولی مانده است. با این حال،ICP در بالای سطح 21.31 دلاری تثبیت شد که نشان دهنده  از سرگیری روند صعودی جدید است. قیمت در حال حاضر به دنبال مورد امتحان قرار دادن حمایت 32 دلاری است. با حفظ این سطح، این...