.
مدتی است که برخی از کامیون‌داران کانادایی در مورد اجباری بودن واکسن کرونا دست …

. مدتی است که برخی از کامیون‌داران کانادایی در مورد اجباری بودن واکسن کرونا دست …

. مدتی است که برخی از کامیون‌داران کانادایی در مورد اجباری بودن واکسن کرونا دست به اعتراض زده‌اند و دراین‌بین کمک‌های مالی هم جمع‌آوری می‌کردند. دولت کانادا با منع کمک‌های مالی در تلاش بود تا شعله این اعتراضات را خاموش کند و موفق هم شد. اما نکته جالب‌توجه اینکه از...