.
کریستیا فریلند، معاون نخست‌وزیر و وزیر دارایی کانادا اعلام کرده است دولت کاناد…

. کریستیا فریلند، معاون نخست‌وزیر و وزیر دارایی کانادا اعلام کرده است دولت کاناد…

. کریستیا فریلند، معاون نخست‌وزیر و وزیر دارایی کانادا اعلام کرده است دولت کانادا قصد دارد قوانینی را برای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم ایجاد کند و بازار ارزهای دیجیتال نیز از این قاعده مستثنا نیستند. فریلند طی یک کنفرانس مطبوعاتی گفته است که این قوانین...