نسیم نیکلاس طالب نویسنده مشهور کتاب هایی پرفروشی مانند قوی سیاه، درخواست کرده‌اس…

نسیم نیکلاس طالب نویسنده مشهور کتاب هایی پرفروشی مانند قوی سیاه، درخواست کرده‌اس…

نسیم نیکلاس طالب نویسنده مشهور کتاب هایی پرفروشی مانند قوی سیاه، درخواست کرده‌است؛”از خطاب کردن بیت‌کوین به عنوان محافظی در برابر همه چیز دست بکشید” . این نویسنده آمریکایی لبنانی حوزه مدیریت ریسک در توییتی اشاره کرده‌است؛ . نامیدن بیت‌کوین به عنوان عنصر...