ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی برای ادامه مذاکرات توافق کرده‌اند.
.
رئیس سا…

ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی برای ادامه مذاکرات توافق کرده‌اند. . رئیس سا…

ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی برای ادامه مذاکرات توافق کرده‌اند. . رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان پس از دیدار رافائل گروسی به خبرنگاران گفت: مذاکرات سازنده‌ای را انجام داده‌ایم، مسائل فی‌مابین اساساً فنی است. . تفاهم کردیم در اجلاس آینده شرکت و در حاشیه اجلاس...