با وجود تسلط اتریوم بر بازار NFT ها بلاکچین سولانا به تازگی با کارمزد کمتر و سرع…

با وجود تسلط اتریوم بر بازار NFT ها بلاکچین سولانا به تازگی با کارمزد کمتر و سرع…

با وجود تسلط اتریوم بر بازار NFT ها بلاکچین سولانا به تازگی با کارمزد کمتر و سرعت بالا تر وارد این حوزه شده است. . با راه اندازی پلتفرم Wormhole در روز گذشته حال چالش نقل و انتقال NFT از سوالانا به شبکه اتریوم و بالعکس رفع شده است. . Wormhole حالا به پلی تبدیل شده است...