بنیاد فانتوم بیانیه شفاف سازی درباره جدایی آندره کرونژ و آنتون نل صادر کرد

بنیاد فانتوم بیانیه شفاف سازی درباره جدایی آندره کرونژ و آنتون نل صادر کرد

زمان خبر:23 دقیقه قبلاخیراً، پس از آنکه مشاور فنی بنیاد آندره کرونژ(Andre Cronje) و معمار ارشد راه حل آنتون نل(Anton Nell) اعلام کردند که فضای کریپتو را به طور کامل ترک می کنند، رسانه Rekt.news اتهامات قابل توجهی را درباره Fantom Opera، یک بلاک چین لایه 1 مطرح کرد....