.
با جدا شدن آندره کرونیه از پروژه فانتوم، رشد اکوسیستم این شبکه شاهد تغییرات شد…

. با جدا شدن آندره کرونیه از پروژه فانتوم، رشد اکوسیستم این شبکه شاهد تغییرات شد…

. با جدا شدن آندره کرونیه از پروژه فانتوم، رشد اکوسیستم این شبکه شاهد تغییرات شدیدی بود. با اعلام این خبر، پروژه‌های YFI، KP3R و ۲۵ پروژه دیگر، توسط کرونیه پشتیبانی نخواهند شد. . ۱. میانگین فعالیت شبکه فانتوم با اعلام خبر جدایی کرونیه افت داشته است. ۲. نرخ واریز به...