.
اپلیکیشن کسب درآمدی STEPN از به‌روزرسانی جدید خود خبر داده که با استفاده از مد…

. اپلیکیشن کسب درآمدی STEPN از به‌روزرسانی جدید خود خبر داده که با استفاده از مد…

. اپلیکیشن کسب درآمدی STEPN از به‌روزرسانی جدید خود خبر داده که با استفاده از مدل پیشرفته هوش مصنوعی از تقلب جلوگیری می‌کند؛ این تقلب می‌تواند شامل جعل موقعیت مکانی، شبیه‌سازی حرکت و نگه‌داشتن چند موبایل به‌صورت هم‌زمان باشد. STEPN در حساب‌رسمی توییتر خود عنوان کرده...