.
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه کشورمان در صفحه توییتر خود نوشته است در توافق …

. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه کشورمان در صفحه توییتر خود نوشته است در توافق …

. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه کشورمان در صفحه توییتر خود نوشته است در توافق با بورل، سفر مورا به تهران و گفتگوهایش با همکارم باقری، فرصت مجددی بود تا بر ابتکارات برای حل موضوعات باقی‌مانده مذاکرات وین متمرکز شویم. توافق خوب و قابل اتکا در دسترس است اگر آمریکا...