.
کلورفایننس در توییت آخر خود خبر از راه‌اندازی بلاک‌چین Klever داده است. این شر…

. کلورفایننس در توییت آخر خود خبر از راه‌اندازی بلاک‌چین Klever داده است. این شر…

. کلورفایننس در توییت آخر خود خبر از راه‌اندازی بلاک‌چین Klever داده است. این شرکت اعلام کرده است که اعتباردهنده‌ها نقش مهمی در این بلاک‌چین و ایجاد بلاک‌های جدید خواهند داشت. کلورفایننس قصد دارد ابتدا مرحله آزمایشی را انجام دهد و در آن به اجرای برنامه اعتبارسنجی...