استودیوی NFT متعلق به نایک، کلون‌های بروز شده ای را در سال 2022 منتشر می‌کند

استودیوی NFT متعلق به نایک، کلون‌های بروز شده ای را در سال 2022 منتشر می‌کند

زمان خبر:5 دقیقه قبلناتان هد (Nathan Head)، عکاس و هنرمند دیجیتال باتجربه، نگاهی اجمالی به برخی از نسخه‌هایی که استودیوی RTFKT برای رونمایی در سال ۲۰۲۲ روی آن‌ها کار می‌کند، انداخته است. برخی از آنها واقعاً عجیب به نظر می‌رسند.RTFKT در سال ۲۰۲۲: کلون های دیجیتال بروز...