‌‌
مدیر عامل بیت‌مارت اذعان کرده است که هک ۱۹۶ میلیون دلاری نتیجه فاش شدن کلیدها…

‌‌ مدیر عامل بیت‌مارت اذعان کرده است که هک ۱۹۶ میلیون دلاری نتیجه فاش شدن کلیدها…

‌‌ مدیر عامل بیت‌مارت اذعان کرده است که هک ۱۹۶ میلیون دلاری نتیجه فاش شدن کلیدهای خصوصی بوده است . صرافی در حال بررسی این حادثه است و امیدوار است خدمات عادی از روز سه شنبه از سر گرفته شود. . به نظر شما این حملات سایبری تا چه میزان برای سرمایه گذاران ریسک ایجاد می‌کند؟...